Profesní zkoušky

Nabízíme Profesní zkoušky v oborech:

Profesní zkoušky vycházejí z Kvalifikačních a Hodnotících standardů Národní soustavy kvalifikací.
K jednotlivým profesním zkouškám nabízíme přípravné kurzy.
Profesní zkoušku lze vykonat i samostatně, bez absolvování kurzů.

Ceník profesních zkoušek